#teloge (1)

Exogen i kenogen czyli nieznane fazy wzrostu włosa

We wszystkich podręcznikach dermatologicznych i kosmetologicznych w rozdziałach dotyczących budowy skóry i jej przydatków opisywane są 3 fazy wzrostu włosa: anagen, katagen i telogen. Jak się okazało informacje te są niekompletne i bardzo pobieżne gdyż faz wzrostu włosa jest 5, a sam anagen dzieli się na 6 dodatkowych etapów. Jak w takim razie dokładnie i Exogen i kenogen czyli nieznane fazy wzrostu włosa