Osocze bogatopłytkowe – „oszukiwanie” organizmu

Osocze bogatopłytkowe to zabieg medyczny, w którym do ostrzyknięcia danego miejsca używany jest zagęszczony płyn odwirowany z krwi pacjenta (osocze) pełen płytek krwi.

Osocze to podstawowy, płynny składnik krwi stanowiący około 55 % całej objętości krwi, dzięki  któremu po organizmie krążą erytrocyty, neutrofile i bazofile oraz wszystkie inne składniki odżywcze, mikro, makroelementy, hormony, czynniki i enzymy. Osocze oddziela się od krwinek za pomocą wirowania. W jego skład wchodzą głównie płytki krwi i czynniki wzrostu.

Płytki krwi – inaczej trombocyty powstają w szpiku kostnym z bardzo dużych komórek jednojądrzastych. Megakariocyty bo właśnie o nich piszę, po całkowitym ukształtowaniu ulegają procesowi fragmentacji na tzw. płytki i w takiej postaci krążą we krwi po organizmie.

Płytki krwi – ich podstawowe funkcje:

– rozpoczęcie procesu krzepnięcia w miejscu naruszenia ciągłości tkanki

– rozpad zakrzepu

– zwężenie światła naczyń krwionośnych.

Skupisko płytek krwi w jednym miejscu w organizmie powoduje natychmiastową reakcję organizmu, która wywołuje całą kaskady procesów naprawczych. W zabiegach z użyciem osocza płytki krwi wykorzystane są do „oszukania organizmu” i wywołania procesów naprawczych w danym obszarze poprzez zawarte w nich czynniki wzrostu. Im więcej w danym miejscu znajduje się płytek krwi tym reakcja organizmu jest silniejsza – właśnie dlatego osocze jest w różny sposób dodatkowo zagęszczane.

W medycynie zabiegi z użyciem osocza używane są głównie w ortopedii i medycynie estetycznej .

Jakie rodzaje zabiegów z osoczem wykonywane są na owłosioną skórę głowy:

  1. Podstawowe osoczebogato płytkowe.

To zabieg, w którym od pacjenta pobira się około 20 ml z czego otrzymać można około 9 ml osocza, które zagęszcza się 2 razy.

  1. System Regeneris lub Proteal (wampirzy lifting)

W tym przypadku od pacjenta zostaje pobrana próbka około 30 ml krwi obwodowej z której otrzymuje się około 6 m osocza, które jest zagęszczone 3 do 4 razy.

  1. System GPSIII

Od pacjenta pobierane jest około 60 ml krwi z czego otrzymuje się  około 6 ml osocza, które jest zagęszczone nawet 9 razy.

  1. System Angel

Jest to najnowszy zabieg z użyciem osocza. W tym przypadku można pobrać maksymalnie 540 ml krwi (!) Jednak do owłosionej skóry głowy  powinno wystarczyć maksymalnie około 180 ml z czego otrzymuje się 12 ml osocza zagęszczonego aż 14 razy. System Angel to ciekawy zabieg dla osób które oprócz owłosionej skóry głowy chcą ostrzyknąć również twarz, szyję czy dekolt – wtedy pobierane jest tyle krwi aby osocza w zupełności wystarczyło na wszystkie obszary.

 

Zabieg z użyciem osocza jest dość nieprzyjemny gdyż wstrzykiwane osocze jest  gęste, a im mocniej jest zagęszczone tym staje się dodatkowo jeszcze bardziej gęste. Dlatego też niektóre kliniki medycyny estetycznej proponują skorzystanie ze znieczulenia dożylnego, dzięki któremu pacjent zasypia na 10- 15 minut, a lekarz w tym czasie wstrzykuje osocze bez bólu i większego stresu dla pacjenta.

 

Jeden zabieg czy kilka?

Na jaki rodzaj zabiegu z wykorzystaniem osocza bogato płytkowego byśmy się nie zdecydowali i tak potrzebna jest seria kilku zabiegów.

W przypadku rewitalizacji, poprawy stanu włosów bez ich większego wypadania należy wykonać od 2 do 3 zabiegów, natomiast gdy mamy do czynienia z obfitym wypadaniem włosów potrzebne jest od 4 do 6 zabiegów.

Zabiegi najlepiej wykonywać z częstotliwością od 4 do 6 tygodni. Należy również pamiętać by wykonywać zabiegi przypominające (przynajmniej raz na pół roku) w celu podtrzymania efektów kuracji.

 

Z tego co wiem osocze bogato płytkowe to zabieg po którym jedni klienci widzą ogromną różnicę, a  inni nie obserwują żadnej zmiany wszystko to oczywiście zależy od wielu czynników:

– sposobu wykonania zabiegu i rodzaju wybranego zagęszczenia

– stanu ogólnego krwi z której pobierane jest osocze

– czynnika ANA1 – bardzo rzadko, ale zdarzyć się może że po osoczu włosy zaczynają wypadać jeszcze bardziej niż przed.  Wtedy należy sprawdzić w badaniu laboratoryjnym z  krwi czynnik ANA1 na obecność przeciwciał przeciwjądrowych. Jeśli test wyjdzie dodatni osoba ta ma predyspozycje do występowania chorób autoimmunizacyjnych i nie powinna wykonywać zabiegu z osoczem gdyż przyniesie ono odwrotny efekt do zamierzonego.